Generelle retningslinjer for Sammenslutningens ridestævner

Generelt for Sammenslutningens ridestævner gælder følgende:


  • Der er ingen krav om at være medlem af en rideklub.
  • "Stævnetøj" er ikke et krav. Det betyder, at den nye rytter på stævnepladsen kan få lov til at prøve det hele af før der evt. invisteres i den slags.
  • Godkendt ridehjelm er et krav!
  • Børn under 18 år skal bære sikkerhedsvest i springklasserne.
  • Der skal bæres stævnenummer i alle klasser.
  • Der er ingen aldersgrænse ved start på pony - men der henstilles dog til at ekvipagen er harmonisk.

Husk - Der er intet til hinder for at starte stævner både i DRF som medlem og til vores venskabsstævner i Sammenslutningen.


Sammenslutningen har sine egne programmer i dressur og egne metoder i spring, hvilket iflg. DRF er helt lovligt.

OUTREGLER


Som medlem af Sammenslutningen Nordjylland følger RKA Sammenslutningens regler ift. hvornår en ekvipage er udklasset de forskellige niveauer.

Reglerne her er gældende fra 01. 01. 2020


  1. Det er tilladt at opnå 5 x 1. pladser på samme niveau. Hvis du f.eks. vinder Ld1 x 2 og Ld2 x 3 er du udklasset Ld2 og niveauet under, som her vil være Ld1
  2. Der skal minimum være 3 startere i klassen før din placering vil tælle med i dine 5
  3. Der er ikke noget i forhold til procenterne, da de kan være milevidt afhængig af dommeren. Derfor tæller vi blot placeringer.
  4. Er du udklasset under DRF i nogle programmer, så starter du dem heller ikke i sammenslutningen Nordjylland. Du må dog gerne starte under DRF på samme niveau, selv om du er udelukket klasserne hos os


Dommerne til vores vensskabsstævner bliver udvalgt af Sammenslutningen Nordjylland. Repræsentanter fra klubberne vælger i fællesskab en velkvalificeret dommer. Fælles for dommerne er, at de alle rider på et højere plan end det de dømmer.