Priser

Medlemskab af Rideklubben Astrup.


 • Årligt kontingent: 250 kr. 


Ved indmeldelse - send SMS til formand Louise Akselsen på tlf. nr. 29 44 49 93 med følgende informationer:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato og år
 • Telefon nummer
 • E-mail adresse


Man vil herefter modtage en faktura på e-mail. Medlemsskabet er gældende, når fakturaen er betalt..

Et medlemsår går fra 1. januar til 31. december.

Ønsker man at opsige sit medlemsskab, skal det gøres 14. dage inden årets udgang ved at kontakte formand Louise Akselsen på  tlf. nr. 29 44 49 93.

Holdundervisning


Som medlem af Rideklubben Astrup er der mulighed for at tilmelde sig holdundervisning i vores Hesteskole.

 • Micro hest - begynder, let øvet og øvet:   450 kr./mdr.
 • Mini hest - begynder, let øvet og øvet:     550 kr./mdr.
 • Maxi hest - begynder, let øvet og øvet5:    50 kr./mdr.


 • Part på en pony, 1 dag inkl. 1 x undervisning:       900 kr./mdr.
 • Part på en pony, 2 dage inkl. 1 x undervisning:   1300 kr./mdr. 
 • Part på en pony, 3 dage inkl. 1 x undervisning:   1600 kr./mdr.
 • Ponyklubben: Den første lørdag i måneden i 5 mdr. fra kl. 10 - 13. (opstart i september):   1500 kr. i alt


For at melde sig til Hesteskolen KLIK HER for at finde en tilmeldingsblanket. Print den ud og udfyld den, tag et billede af blanketten eller scan den, for dernæst at send den til undervisningsansvarlig Camilla Jensen på sms: 40542437 eller e-mail: camillan89@yahoo.dk. Alternativt kan en SMS eller e-mail med de ønskede informationer fra tilmeldingsblanketten også gå an.


Hal-Bane-Kort


Som medlem af Rideklubben Astrup er der mulighed for at benytte vores faciliteter ved køb af et Hal-Bane-Kort

Prisen er:

 • 12 måneder:   1500 kr.
 • 3 måneder:       500 kr.
 • 1 måned            200 kr.
 • 1 gang                 40 kr.


Ved køb af hal-bane kort send SMS til formand Louise Akselsen på tlf. nr. 29 44 49 93 med følgende informationer:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato og år
 • Telefon nummer
 • E-mail adresse


Man vil herefter modtage en faktura på e-mail. Hal-bane kortet træder i kraft, når fakturaen er betalt.

Engangsbetalingen på de 40 kr. skal betales via mobilpay til "2585HY" (RKA boks)


Hal-bane kortet gælder fra den 1. i den første måned, hvor kortet skal gælde, til den sidste dag i den måned, hvor kortet udløber.

Hal-bane kortet giver adgang til både udendørs og indendørs bane, samt til klubbens spring- og agilitymaterialer. 

 

(Alle personlige data vil blive opbevaret fortroligt og i henhold til persondataloven.)