Priser

Medlemskab af Rideklubben Astrup.


 • Årligt kontingent: 250 kr. 


Ved indmeldelse - send SMS til formand Louise Akselsen på tlf. nr. 29 44 49 93 med følgende informationer:


 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato og år
 • Telefon nummer
 • E-mail adresse


Man vil herefter modtage en faktura på e-mail. Medlemsskabet er gældende, når fakturaen er betalt..


Et medlemsår går fra 1. januar til 31. december.


Ønsker man at opsige sit medlemsskab, skal det gøres 14. dage inden årets udgang ved at kontakte formand Louise Akselsen på  tlf. nr. 29 44 49 93.

Hal-bane kort.

For at købe et hal-bane kort skal man være medlem af rideklubben Astrup.

Priserne for hal-bane kortet er excl. medlemsskab af Rideklubben:


Prisen er:

 • 12 måneder:  1500 kr.
 • 3 måneder:     500 kr.
 • 1 måned          200 kr.
 • 1 gang                40 kr.


Ved køb af hal-bane kort send SMS til formand Louise Akselsen på tlf. nr. 29 44 49 93 med følgende informationer:


 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato og år
 • Telefon nummer
 • E-mail adresse


Man vil herefter modtage en faktura på e-mail. Hal-bane kortet træder i kraft, når fakturaen er betalt.


Engangsbetalingen på de 40 kr. skal betales via mobilpay til "2585HY" (RKA boks)


Hal-bane kortet gælder fra den 1. i den første måned, hvor kortet skal gælde, til den sidste dag i den måned, hvor kortet udløber.

Hal-bane kortet giver adgang til både udendørs og indendørs bane, samt til klubbens spring- og agilitymaterialer. 

 

(Alle personlige data vil blive opbevaret fortroligt og i henhold til persondataloven.)