Priser

Årligt Kontingent for medlemskab af Rideklubben:

  • Medlemskab:                                   250,00 kr.

Priser for Hal-Bane kort:

( Priserne på halkort er excl. medlemskab af rideklub)

  • 12 måneder:                                    1500,00 kr.
  • 3 måneder:                                        500,00 kr.
  • 1 måned:                                            200,00 kr.
  • 1 gang                                                   40,00 kr.

Engangsbetalingen på de 40 kr. skal betales via mobilpay: 2585HY (RKA Boks)Et medlemsår går fra 1./1. - 31./12.. 

For at købe et hal-bane kort skal man være medlem af rideklubben. Hal-bane kortet er gældende fra den første dato til den sidste dato i måneden/ året. Medlemskontingent samt halkort skal være indbetalt på reg. og kontonummer: 9075 4575966697 inden klubbens faciliteter benyttes. Hal-bane-kortet giver adgang til både udendørs og indendørs bane.


Ønsker man at opsige sit medlemsskab skal det ske inden den 31./12..For mere information om tilmelding og betaling kontakt Louise Akselsen på mail adresse: louise.akselsen@live.dk eller på telefon nummer: 29444993.


Hallen kan lejes!

- hele hallen eller blot cafeteria

Hele hallen (til heste- eller andre arrangementer)

Pr. time                   150 kr.

Pr. aften                  500 kr.

Pr. døgn                 1500 kr.

Pr. weekend          2500 kr.


Cafeteria (f.eks. til kursus, møder o.l.)

Pr. Døgn                 500 kr.


(Alle priser er incl. moms)