Priser

Årligt Kontingent for medlemskab af Rideklubben:

  • Medlemskab:                                   250,00 kr.

Priser for Hal-Bane kort:

( Priserne på halkort er excl. medlemskab af rideklub)

  • 12 måneder:                                    1500,00 kr.
  • 3 måneder:                                        500,00 kr.
  • 1 måned:                                            200,00 kr.
  • 1 gang                                                   40,00 kr.

Engangsbetalingen på de 40 kr. skal betales via mobilpay: 2585HY (RKA Boks)Et medlemsår går fra 1./1. - 31./12.. 

For at købe et hal-bane kort skal man være medlem af rideklubben. Hal-bane kortet er gældende fra den første dato til den sidste dato i måneden/ året. Medlemskontingent samt halkort skal være indbetalt på reg. og kontonummer: 9075 4575966697 inden klubbens faciliteter benyttes. Hal-bane-kortet giver adgang til både udendørs og indendørs bane.


Ønsker man at opsige sit medlemsskab skal det ske inden den 31./12..For mere information om tilmelding og betaling kontakt Louise Akselsen på mail adresse: louise.akselsen@live.dk eller på telefon nummer: 29444993.